en id

Panduan Wisata

FEATURE SENGKALAN

29 Dec 2022

kembali ke list


Pangkal lingga (disebelah timur feature lingga) terdapat feature lain dalam bentuk segi-tiga dengan ujung segitiga di sebelah barat. Pada bidang feature ini, terdapat feature lain yang menggambarkan tiga ekor katak menghadap ketiga titik sudut, yang dikelilingi oleh ketam (kepiting) di sebelah selatan, seekor belut di sebelah timur dan seekor mimi di sebelah utara.

Masing-masing sudut bidang segitiga ini, terdapat gambar (feature) seekor kadal. Feature yang menggambarkan ketam : belut dan mimi oleh K.C.Crucq (10/151-152) dan A. J. Bernet Kempers (1/103) dianggap sebagai sengkalan, yang berbunyi "welut wiku anahut iku" di dalam Pararaton disebutkan bahwa "welut" mempunyai nilai : 3. Wiku = 7 sedang kepiting (ketam) = sahut= 3 dan mimi = iku = 1 . jadi: 1373 C.